İstanbul Bildirgesi: Filistin Devletini Destekliyoruz

İstanbul Bildirgesi: Filistin Devletini Destekliyoruz
24
Nov

İstanbul’da yapılan Asya Parlamenterler Asamblesi 10. Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde, Filistin halkının 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olacak devletini kurma hakkı vurgulandı.
Siyonist işgal rejiminin Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için yapılan yerleşke inşaatları, Filistinlilerin ev ve işyerlerine yönelik yıkımlar ve işgal güçlerinin Filistin halkına karşı cinayetleri de kınandı.
42 Asya ülkesini bünyesinde barındıran Asya Parlamenterler Asamblesi’nin sonuç bildirgesinde Filistin’de sağlanan uzlaşıdan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
Açıklamada barış görüşmelerinin uluslararası kararlarla Arap Barış Girişimi’ni temel alarak canlandırılması istendi.
Asya Parlamenterler Asamblesi’nin dönem başkanlığını Türkiye Kamboçya’dan devraldı. Türkiye iki yıllığına APA’ya başkanlık edecek.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *