Dördüncü Madde: Misyon

Filistin ve Kudüs’e yardım ve bu konuda istişare için dünyanın her tarafındaki parlamenterlerin çabalarını aktif hale getirmek ve koordine etmek; hedeflerini gerçekleştirmek, rolleri olgunlaştırmak ve Platformun mesajını dünya parlamentolarına ulaştırmak için araçlarını geliştirmeye ve metotlarını çeşitlendirmeye çalışmaktır.