MİLLETVEKİLİ KILAVUZU

Kudüs’e Yardım İçin Milletvekili Kılavuzu

Giriş:

Kudüs, dünyanın merkezi ve şehirlerin çiçeğidir. Kudüs, dünyadaki bütün müminlerin kalplerinin çarptığı şehirdir.
Kudüs, tarihten bu yana tamahkârların göz diktiği ve mazlumların sığınağı olan bir yer olmuştur. Kudüs, devletler ve medeniyetlerin elinde dönüp durmuştur. Ta ki Arap ve İslam medeniyetinin gölgesinde medeniyet ve bir arada yaşama simgesi olarak kendisine gelenleri kucaklayan bir şehir olarak istikrarlı hale gelinceye kadar. Bu hal, geçtiğimiz yüzyılda sömürgecilerin bu topraklarda işgalci Siyonist yapıyı kurmak için entrika çevirmesine kadar devam etti. Bu şekilde onun medeniyeti, kutsallığı, barışı, insanı ve tarihi çiğnendi. Gaspçılar, onun her tarafına el uzattılar, kimliğini yok ettiler, ahalisini öldürdüler ve yurtlarından sürdüler. Bu işgal, bütün uluslar arası anlaşmaları ve kararları yok sayarak bu toprakların milletvekillerini bile tutuklamaya kadar vardı.
Dünyanın hür insanları, zulmü kabul etmedikleri için dünyadaki bütün özgür parlamenterlerin üstüne düşen, Siyonist işgalin Kudüs ve bütün Filistin’e karşı toprak, halk ve medeniyet politikalarına karşı çıkmalarıdır. Bu çerçevede “Kudüs İçin Parlamenterler Birliği” kuruldu. Birliğin kuruluş amacı, özgür parlamenterlerin Kudüs ve Filistin’e yardım etmesinde bir adres olmaktır. Bu elkitabı da milletvekillerine bu yüce şerefe ulaşmada yardımcı olması için hazırlandı.

Milletvekili ve Kudüs:

Şüphe yok ki milletvekilleri, ümmetin meselelerini ortaya koyan hakkın sesidirler. Bu meselelerin başında ise inanç, tarih, medeniyet, toprak ve vatan meselesi olarak kabul ettiğimiz Kudüs meselesi gelmektedir. Bu mesele, kendisi için canların feda edildiği, en kıymetli şeylerin kurban edildiği en başta gelen meselemizdir. Dünyanın her tarafından bütün hür insanlar, bu meselenin haklılığına inanmıştır.
Şüphe yok ki milletvekilleri, bu meşru hakkı savunanların başında geliyorlardı. Bu da işgalci İsrail’in elinin onlara uzanmasına sebep oldu. Milletvekillerinden bazıları şehit oldu. Bazıları ise sahip oldukları dokunulmazlığa rağmen işgal hapishanelerine girdi. Bu yüzden de sorumluluk, dünya parlamentolarındaki bütün milletvekillerine düşmektedir. Parlamenterler, işgal hapishanelerinde olan meslektaşlarının, Kudüs’ün Filistin’in özgürlüğünü geri almak için onların yanında durmalıdır.

Niçin “Kudüs’e Yardım İçin Milletvekili Kılavuzu”

 • Kudüs ve Filistin meselesine karşı milletvekillerinin rolünü kolaylaştırmak.
 • Esir milletvekillerinin kurtuluşu için milletvekillerinin rolünü aktif hale getirmek ve kararlılıklarına destek vermek.
 • Milletvekillerinin Kudüs ve Filistin meselesine verdiği desteği düzenlemek ve koordine etmek.
 • Kudüs meselesine destek vermek ve esir milletvekillerini serbest bırakılması için tüm milletvekillerini kadrolaştırmak.
 • Kudüs ve Filistin için çalışan parlamenterlerin duvarını sağlamlaştırmak.
 • Kudüs ve Filistin için çalışma alanında önceki deneyimlerden yararlanmak
 • Kudüs ve Filistin için çalışan milletvekillerinin gayretlerini değerleme kılmak.
 • Filistin ve Kudüs meselesini desteklemek ve esir milletvekillerinin kurtuluşu için toplu bir plan geliştirmek.
 • Filistin davasını yeniden ümmetin merkezi bir konusu haline getirmek.

“Kudüs’e Yardım İçin Milletvekili Kılavuzu”

Bu kitapçık dört unsur üzerine kuruludur. Birinci unsur, milletvekilleri; ikinci unsur, parlamento blokları; üçüncüsü dostluk komisyonları ve dördüncüsü de parlamentolar için elkitabı şeklindedir.

Milletvekili Kılavuzu

          Kişisel Düzeyde :
 • Kudüs’e doğruluk ve ihlas ile hizmet etme niyeti uyandırmak ve yenilemek.
 • Filistin davasının adaletine ve Kudüs’ün yerine ve sembollüğüne inanmak.
 • Modern çağda İsrail’in Kudüs ve Filistin’i çirkin bir şekilde işgalini gerçek şekliyle anlamak.
 • Kudüslülerin günlük olarak hedef alınmasına ve temel haklarından mahrum bırakılmasına, Kudüslülere terör estiren ve yerleşimcilerin saldırıları için işleri kolay hale getiren işgal askerinin baskılarına odaklanmak.
 • Siyonist işgal ordusunun koruması altında yerleşimciler tarafından Kudüs’teki İslami ve Hıristiyan kutsal yerlere yapılan günlük ihlalleri takip etmek.
 • Filistin ve Kudüs meselesindeki gelişmeler ve bunların siyasi ve kültürel anlamları hakkında kendini eğitmeye çalışmak.
 • İsrail Devleti, İsrail vatandaşı, İsrail Cumhurbaşkanı vb Siyonist varlığın çıkarlarına hizmet eden kelime ve kavramların kullanımında dikkatli olmak.
 • Kudüs için Parlamenterler Birliğine katılmak.
 • Kudüs meselesini en büyük hedeflerinden birisi kabul etmek. Hedefin duyguları ve gayretleri harekete geçirebilmesi için yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu ise aşağıdaki gibi bir dizi faaliyetler gerektirir:
 • Kişisel olarak Kudüs meselesini göstermeye çalışmak: Ofisinizde, sosyal medyadaki kişisel sayfalarınızda, telefon ve bilgisayarınızdaki ekran koruyucunuzda, anahtarlığınızda Kudüs’ün bir resmini tutmak gibi.
 • Filistin Yasama Konseyindeki Kudüs milletvekilleri ve Kudüslü kuruluşların temsilcileri ile mümkün olduğu kadar iletişim içinde olmak.
 • Kültürel, insani ve siyasi olarak Kudüs’le ilgilenen bir Kudüs kütüphanesi kurmak.
  Aile Düzeyinde :
Kudüs’e hizmet etmek şerefi, milletvekilin ailesini de ilişkilerini, bilgilerini ve imkanlarını kullanarak bu fazilete ortak etmesini gerektirir. İsra ve Mirac gibi kandillerde geniş ailenin toplanması ve onlara Kudüs için çalışma sorumluluğu vermek güzel olacaktır.
 Seçim bölgesi düzeyinde :
 • Toplumun bütün kesimlerine ulaşıp işgalci İsrail’in kardeşlerine ve mukaddesatına karşı işlediği suçları ve ihlalleri anlatmak suretiyle onların Kudüs’e karşı olan sorumluluklarını hatırlatmak.
 • Milletvekili, her yıl seçim bölgesinde Kudüs’ün maddi ve manevi desteklenmesi görevini hatırlatacak kitlesel aktiviteler düzenlemeye gayret eder.
 • Milletvekili, Kudüs’ün resimleri kamuya açık alanlarda bilbord tazrzı yerlere asmaya çalışır.
 • Yerel basını Kudüs’ü desteklemeye yöneltmek için çalışır.
 • Filistin ve Kudüs meselesinde şuur kazandırmak için seçim kampanyalarından faydalanır.
 • Reklam ve basılı materyallerde Filistin ve Kudüs’e odaklanır.
  Parlamento düzeyinde :
 • Milletvekili, parlamento içindeki çalışmalarında Kudüs davasını temel bir unsur yapar. Bunun için de gördüğü kusurlara veya kapalı şeylere karşı sözlü sorularla ülkesindeki iktidara Kudüs ve Filistin’i savunma, etnik temizliğe karşı çıkma sorumluluğu yükler. Bunun yanında iktidarın Filistin ve Kudüs için yaptıklarını değerli bulur ve bunu ifade eder.
 • Milletvekili arkadaşları ile birlikte parlamento içinde Kudüs ve Filistin’e destekleri ve esir milletvekillerini kurtarılmasını koordine eder.
  Diplomatik düzeyde :
 • Milletvekili, BM Genel Sekreterine mektup göndererek Kudüs ve insan hakları konusundaki uluslar arası anlaşmaları uygulamasını ister.
 • Milletvekili, Parlamentolar Arası Birlik başkanına mektup göndererek esir milletvekillerini ve davalarını savunma sorumluluğunu hatırlatır.
 • Bölgesel parlamentoların başkanlarına mektup göndererek esir milletvekillerini ve davalarını savunma sorumluluğunu hatırlatır.
 • Bazı devlet başkanlarına mektup yazarak Kudüs’e karşı kanuni ve tarihi sorumluluklarını hatırlatır.
 • Uluslar arası ve bölgesel hukuki kuruluşlara Kudüs meselesi ve Filistin’de insan hakları hakkında mektup yazar.
 • Bütün dünya parlamentolarındaki milletvekillerine mektup yazarak onları Filistin halkının ve esir milletvekillerinin özgürlük hakkını desteklemeye davet eder.
Not: Mevcut milletvekilleri, mektuplarını meclislerinin ve “Kudüs İçin Parlamenterler Birliği”nin ismiyle; eski milletvekilleri ise “Kudüs İçin Parlamenterler Birliği”nin ismiyle göndereceklerdir.

Parlamento Blokları Kılavuzu

 • Kudüs ve Filistin meselesi ve esir milletvekillerinin serbest bırakılmasını parlamento bloğunun büyük hedefleri arasında koymak.
 • Kudüs için Parlamenterler Birliğine üye olmak.
 • Parlamento bloğunda Kudüs’ten sorumlu bir makam ihdas etmek.
 • Hükümeti Filistin davasının lehine ve Siyonist işgalin aleyhine tutum almaya teşvik etmek.
 • Filistin ve Kudüs meselesinin adaletine karşı açık bir tutum sergilemeyi, hükümete güven oyu verme kriterlerinden birisi haline getirmek.
 • Kudüs hakkında her yıl bir sempozyum düzenlemek.
 • Parlamento adına Kudüs üzerinde bir dergi veya bülten yayınlamak için diğer bloklar ile koordinasyon içinde olmak.
 • Birliğin faaliyetlerine katkıda bulunmak ve destek vermek.
 • Kudüs’e karşı görevlerini yerine getirmek için milletvekillerine çağrıda bulunmak.
 • Kudüs ve Filistin’i desteklemek için yerel, bölgesel ve uluslararası parlamento bloklarıyla koordinasyon içinde olmak.
 • Esir milletvekillerini kurtarmak için meclisin açık bir pozisyonunu benimsemesi için diğer bloklar ile işbirliği içinde hareket etmek.
 • Filistin davasında meydana gelen olaylar ve gelişmelere karşı bildiriler yayınlamak ve uygun faaliyetler düzenlemek.
 • Özellikle uluslararası düzeyde kabul edilmiş zamanlarda parlamento içinde ve dışında Kudüs’e destek için gösteriler düzenlemek.
 • Birlik ile koordineli olarak Kudüs davasına ve esir milletvekillerinin hürriyetlerine kavuşmalarına hizmet etme rolünü hissettirmek gayesiyle başka ülkelerin parlamento bloklarını her sene ziyaret etmek.
 • Kudüs davasına ve esir milletvekillerinin hürriyetlerine kavuşmaları için parlamento bloklarının desteğini harekete geçirmek üzere her yeni olaydan haberdar etmek ve yazışmaları takip etmek.
 • Seminer, siyasi duruş, saha ziyareti, basın toplantısı, basın açıklaması vb iki ülkenin blokları arasında ortak faaliyet yapmaya çalışmak.
 • Birliğin faaliyetlerine etkin bir şekilde katkıda bulunmak.

Dostluk

 • Kudüs ve Filistin’in destek için yerel ve uluslararası forumlar organize etmek.
 • Diğer parlamentolardaki dostluk komiteleri ile iletişimi aktif hale getirmek ve Kudüs ve Filistin’e destek verecek ortak faaliyetler düzenlemek.
 • Filistin Yasama Konseyi ile sürekli iletişim içinde olmak ve ortak etkinlikler düzenlemek.
 • Dünyanın bütün parlamentolarda Filistin dostluk komisyonlarının kurulmasına çalışmak.
 • Kudüs ve Filistin’deki Siyonist suçları ortaya çıkarmak için düzenli bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

Parlamento Kılavuzu

 • Daimi Kudüs komisyonun kabul edilmesi.
 • Meclisin açılış ve kapanış törenlerinde Meclis Başkanının konuşmasında Kudüs desteğine vurgu yapması.
 • Kudüs ve esir milletvekilleri meselesini, parlamentonun büyük hedefleri arasına almak.
 • Her yıl konusu Kudüs olan genel bir toplantı yapmak.
 • Siyonist işgal ihlallerini, ona verilen tüm destekleri suç sayan mevzuatın yasalaştırılması.
 • Siyonist varlığın faydasına olacak ya da politik veya ekonomik normalleşme için bir başlangıç ​​olabilecek herhangi bir anlaşmayı reddetmek.
 • Kudüs ve Filistin’in destek için bölge düzeyinde parlamentolar arasında koordinasyon sağlamak.
 • Yılda bir kez Kudüs üzerine forumlar ve uluslararası konferanslar organize etmek veya sponsor olmak.
 • İşgali sona erdirmek ve işgalin acımasız uygulamaların engellemek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletlere bağlı çeşitli kuruluşlar ile iletişim halinde olmak.
 • Kudüs ve esir milletvekilleri hususunda Parlamentolar Arası Birlik başkanına ve bölgesel parlamentoların başkanlarına mektup göndermek.
 • Filistin davasını desteklemek için Arap Parlamenterler Birliği, Parlamentolar arası Birlik ve Müslüman Parlamentolar arası Birliği aktif katılım sağlamak.
 • Kudüs için Parlamenterler Birliğinin Arap, Müslüman ve uluslararası parlamenter birliğine üye olmasını sağlamak.
 • Kudüs konusunu desteklemek ve esir milletvekillerin serbest bırakılmaları için Filistin dostluk komisyonlarının rolünü etkinleştirmek.
 • Kudüs davasına ve esir milletvekillerinin hürriyetlerine kavuşmalarına hizmet etme rolünü hissettirmek gayesiyle başka ülkelerin parlamento bloklarını ziyaret etmek için parlamento heyetleri oluşturmak.
 • Kudüs ve Filistin meselesini desteklemek için diğer parlamentolar ile ortak faaliyetleri yapmak için çalışmak.
 • Filistin Yasama Konseyinin yeniden faaliyetlerine başlaması için çalışmak.
 • Esir milletvekillerini maddi ve manevi olarak desteklemek.

Sonuç:

     Kıymetli Milletvekili! Bu kılavuzun bizim haklı davamıza karşı üzerimize düşen görevi yapmamıza katkıda bulunacağı şüphesizdir. Fakat Kudüs intifadası çocuklarından gururlandıran bir destan çıkaran, eşkıyaların zincirlerini kıran iradeyi oluşturan ve parlak bir geleceğin doğuşunu haber veren o ruh meydanlara inmediği sürece bunlar, kelime ve cümlelerden ibaret kalacaktır.