Seyyid Ebu Musamih

Adı Soyadı: Seyyid Ebu Musamih
    Ülke: Filistin
    Parlamentolararası Kudüs Platformu yürütme komitesi üyesi
    İslam üniversitesi Davet ve Usuluddin Fakültesi Lisans mezunu
    Hamas’ın eski liderlerinden
    El- Vatan gazetesi, İslami hareketin ilk gazetesi baş editörü
    Hamas Şeyh Ahmet Yasin bürosu Başkanı
    Filistin Milletvekili
    Dünya İslami Parlamenterler platformu üyesi