Yedinci Madde: Finansman Kaynakları

  • Üyelik ücretleri
  • Hibe ve bağışlar
  • Vakıflar