Parlamento Blokları Kılavuzu

 • Kudüs ve Filistin meselesi ve esir milletvekillerinin serbest bırakılmasını parlamento bloğunun büyük hedefleri arasında koymak.
 • Kudüs için Parlamenterler Birliğine üye olmak.
 • Parlamento bloğunda Kudüs’ten sorumlu bir makam ihdas etmek.
 • Hükümeti Filistin davasının lehine ve Siyonist işgalin aleyhine tutum almaya teşvik etmek.
 • Filistin ve Kudüs meselesinin adaletine karşı açık bir tutum sergilemeyi, hükümete güven oyu verme kriterlerinden birisi haline getirmek.
 • Kudüs hakkında her yıl bir sempozyum düzenlemek.
 • Parlamento adına Kudüs üzerinde bir dergi veya bülten yayınlamak için diğer bloklar ile koordinasyon içinde olmak.
 • Birliğin faaliyetlerine katkıda bulunmak ve destek vermek.
 • Kudüs’e karşı görevlerini yerine getirmek için milletvekillerine çağrıda bulunmak.
 • Kudüs ve Filistin’i desteklemek için yerel, bölgesel ve uluslararası parlamento bloklarıyla koordinasyon içinde olmak.
 • Esir milletvekillerini kurtarmak için meclisin açık bir pozisyonunu benimsemesi için diğer bloklar ile işbirliği içinde hareket etmek.
 • Filistin davasında meydana gelen olaylar ve gelişmelere karşı bildiriler yayınlamak ve uygun faaliyetler düzenlemek.
 • Özellikle uluslararası düzeyde kabul edilmiş zamanlarda parlamento içinde ve dışında Kudüs’e destek için gösteriler düzenlemek.
 • Birlik ile koordineli olarak Kudüs davasına ve esir milletvekillerinin hürriyetlerine kavuşmalarına hizmet etme rolünü hissettirmek gayesiyle başka ülkelerin parlamento bloklarını her sene ziyaret etmek.
 • Kudüs davasına ve esir milletvekillerinin hürriyetlerine kavuşmaları için parlamento bloklarının desteğini harekete geçirmek üzere her yeni olaydan haberdar etmek ve yazışmaları takip etmek.
 • Seminer, siyasi duruş, saha ziyareti, basın toplantısı, basın açıklaması vb iki ülkenin blokları arasında ortak faaliyet yapmaya çalışmak.
 • Birliğin faaliyetlerine etkin bir şekilde katkıda bulunmak.